AbCa's Creek Lodge Gambia

Het echte Gambia ontdekken? Cultuur en natuur met een stralende glimlach! 

For the English version of the text scroll down.


Vogels spotten

Gambia staat bij vogelliefhebbers bekend als een van de beste vogellanden in Afrika. Er komen ruim 550 verschillende vogelsoorten voor. Naast de Afrikaanse vogels zijn ook de vogels die uit Europa komen overwinteren, in grote aantallen aanwezig. Zowel in de zomer als in de winter kan de vogelliefhebber genieten van alles wat er te zien is. In de winter zijn vrijwel alle soorten aanwezig. Het broedseizoen is in de maanden juli en augustus. 

AbCa's Creek Lodge is een ideale leefomgeving voor vogels. De lodge ligt in een steppegebied meteen aan een zijtak van de Gambia-rivier met mangroves. Omdat de rivier onder invloed staat van eb en vloed hebben de vogels bij eb een ideaal gebied om te foerageren. De rivier met mangroves, het aangrenzende bos en het steppegebied is het leefgebied van een grote variëteit aan vogels. Door Gambiaanse birdwatchers wordt AbCa's Creek Lodge als een vogelparadijs gezien. Naast de algemeen voorkomende vogels als blauwbuikscharrelaar, ijsvogels, glansspreeuwen en wevers, leven er zeldzamere soorten als broebroe, Afrikaanse watertrapper, witrugkwak en toekans. 


Bij een algemene opsomming als deze doen we veel vogels tekort. Het volgende filmpje geeft een goed beeld van de diversiteit aan vogels die in de buurt van AbCa's Creek lodge te spotten zijn.


Als je vogels wilt spotten tijdens een verblijf in AbCa's Creek lodge kun je dat op eigen gelegenheid doen. Dat kan te voet, op de fiets en per kano.
Ook is het mogelijk om onder begeleiding van een ervaren vogelgids de omgeving te verkennen.
Wil je graag dat we een programma op maat samenstellen dan kan dat. We inventariseren je wensen en maken dan een passend programma.


Birdwatching

Gambia is known among birdwatchers as one of the best bird watching countries in Africa. There are over 550 different bird species. Besides the African birds, there are also large numbers of birds that come from Europe during wintertime. Both during summer and winter bird lovers can enjoy everything there is to see. In winter, almost all species are present. The breeding season is in July and August.

AbCa's Creek Lodge is an ideal habitat for birds. The lodge is in a steppe area right along a tributary of the river Gambia with mangroves. Because the river is affected by tides, at low tide the birds have an ideal area to forage. The river with mangroves, the adjacent forest and steppe area is home to a wide variety of birds. By Gambian birdwatchers AbCa's Creek Lodge is considered as a paradise of birds. Besides the common birds like blue-bellied rollers, kingfishers, glossy starlings and weavers live rarer species like brubrus, African finfoots, white back night herons and toucans. 


For a general list like this, we are compromising a lot of birds. The following movie provides a good picture of the diversity of birds that can be spotted near AbCa's Creek Lodge.


If you like bird watching while staying in AbCa's Creek lodge you can do that on your own. It is possible to do that by foot, bicycle and canoe. You can also explore the surrounding area under the guidance of an experienced bird guide.

Would you like us to put together a customized program? We assess your needs and then make an appropriate program.
E-mailen
Bellen